czyli - jaka to komenda?


under construction
1. KOMENDY PODSTAWOWE

/JOIN #channel
Pozwala połączyć się z określonym kanałem (ang. channel). Niektóre kanały, aby można było "wejść na nie" wymagają hasła (ang. password), wtedy polecenie wygląda w sposób następujący:
/JOIN #channel password.

/PART #channel
Opuszcza kanał.

/LIST [#channel] [-MIN #] [-MAX #]
Wyświetla listę aktualnie dostępnych kanałów. Można również jako parametry podać maksymalną i minimalną liczbę userów na kanale. Jeżeli podamy jako parametr konkretny kanał (#channel) otrzymamy jako wynik iformacje dotyczące tylko tego kanału. Możemy również podać jako parametr łańcuch znakowy, co spowoduje wyświetlenie tylko kanałow zawierających w swojej nazwie ten ciąg znakowy.

Przykłady:
/LIST
/LIST -min 5 -max 20
/LIST #bielsko-biala
/LIST 'bielsko'

/ME message
Wyświetla komunikat (ang. message) w bieżącym oknie, na temat tego co w danej chwili robisz.

Przykład:
/ME slucha dobrej muzyki...

/MSG nickname message
Wysyła komunikat do danego usera (nickname) bez otwierania okna prywatnej rozmowy.

Przykład:
/MSG blumi Kocham Cie :***

/QUERY nickname message
Otwiera okno prywatnej rozmowy z danym userem (nickname) i wysyła do niego wiadomość.

Przykład:
/QUERY blumi Masz chwile pogadac na boku?

/WHOIS nickame
Wyświetla informacje na temat danego usera.

/NICK nickname
Zmienia bieżący nick na nowy.

/QUIT [reason]
Rozłącza z serwerem, jednocześnie pozwalając powód (ang. reason) naszego rozłaczenia.

Przykład:
/QUIT Czas do spania ;)

/AWAY [away message]
Pozostawia wiadomość dla innych userów dlaczego w tej chwili nie odpowiadasz. Kiedy ktoś wysyła do Ciebie /MSG badź /WHOIS, zostaje automatycznie poinformowany o twojej nieobecności oraz powodzie [away message] dla którego Cie nie ma.

Przykład:
/AWAY Musiałem na moment wyjsc... Zaraz wracam.

/TOPIC #channel newtopic
Zmienia topic (informacja widoczna na pasku okna kanału) dla danego kanału.

Przykład:
/TOPIC #bielsko-biala 13.12.2013 - 13:13 - IRC Party in Shake !Strona główna


Created by Gescape ©2001