czyli - jak się tym łączyć?


Postaram się teraz wyjaśnić kilka elementów związanych z uzyskiwaniem połączenia z serwerem IRC, które daje nam możliwość korzystania z kanałów służących do prowadzenia naszych wirtualnych pogadanek z innymi użytkownikami.

1. Przy pierwszym uruchomieniu programu mIRC pojawia się okno mIRC Options służące m.in. do ustawienia informacji o nas, jak również serwera z którym będziemy się łączyć.

Po kolei teraz wyjaśnię co oznaczają poszczególne pola.

 • Full Name - służy do wpisania naszego imienia i nazwiska, które będą widzieli inni użytkownicy, ale może również służyć do wpisania na przykład wesołego komentarza.

 • E-Mail Address - pole, w którym podajemy adres naszej skrzynki pocztowej

 • Nickname - inaczej pseudonim pod jakim będziemy rozpoznawani.

 • Alternative - pseudonim, który będzie wykorzystywany w sytuacji, kiedy korzystanie z Nickname będzie niemożliwe np. gdy ktoś inny zajmie naszego nick'a.

 • Invisible mode - zaznaczenie tego pola powoduje niemożliwość znalezienia nas przez innych użytkowników, chyba że znają nasz nick, wejdziemy na kanał bądź na prywatna rozmowę z innym użytkownikiem (userem).

2. Następnie ustawiamy serwer, z którym będziemy się łączyć. Wybieramy więc przycisk Add u góry okna, który otwiera okno mIRC Add Server przedstawione poniżej.

Znaczenie odpowiednich pól:

 • Description - dowolny tekst według którego będziemy rozpoznawać serwer na liście używanych przez nas serwerów.

 • IRC Server - adres serwera irc np. poznan.irc.pl

 • Port(s) - port serwera z którym się będziemy łączyć. Standardowo jest to port 6667, możliwe jest jednak podanie kilku portów jeżeli serwer daje taką możliwość oddzielonych przecinkami, np. 6667, 6668, 6669. Wtedy będziemy się łączyć z pierwszym dostępnym portem.

 • Group - pozwala łączyć serwery w grupy.

 • Password - rzadko wykorzystywane pole. Jako początkujący user nie powinieneś raczej nic wpisywać w to pole.

Po wypełnieniu wszystkich pól wybieramy przycisk Add, aby dodać serwer do listy dostępnych serwerów.

3. Aby połączyć się z serwerem IRC, wybieramy go z listy pokazanej na screenie na początku strony i klikamy przycisk Connect to IRC Server.
Można również użyć przycisku dostępnego na pasku narzędzi mIRC'a, bądź z menu File wybrać polecenie Connect.

4. Po uzyskaniu połączenia z serwerem IRC pokazuje się nam okien Channels Folder, z którego wybieramy kanał, na który chcemy wejść aby rozpocząć nasze wirtualne pogawędki. Może to być na przykład kanał #bielsko-biala.

 • Enter name of channel to join - służy do wpisania nazwy znanego nam kanału (np. #bielsko-biala)

 • Add - dodaje kanał do listy

 • Edit - pozwala na edycję informacji o kanale

 • Delete - kasuje kanał z listy

 • Join - łączy z wybranym kanałem

 • Close - zamyka okno Channels Folder

 • Pop up folder on connect - automatycznie wyświetla okno Channels Folder po uzyskaniu połączenia z serwerem IRC.

Okno Channels Folder można również wyświetlić za pomocą przycisku dostępnego na pasku narzędzi mIRC'a.

Po wybraniu kanału i kliknięciu na przycisk Join otwiera się nam okno kanału.

Strona główna


Created by Gescape ©2001