czyli - jak to zainstalować?


Zainstalujmy więc naszego klienta IRC z pomocą wszystkich dobrych sił ;)

1. Z katalogu, w którym umieściliśmy wersję instalacyjną mIRC'a wybieramy plik mirc581t.exe, bądź plik mirc*.exe, gdzie * oznacza numer danej wersji posiadanego przez nas programu. Po kliknięciu na ten plik pojawia się okno powitalne programu instalacyjnego.

Informuje nas ono również o konieczności zakończenia uruchomionej poprzedniej wersji mIRC'a (jeżeli taką mamy), jak również innych aplikacji przed rozpoczęciem procesu instalacji.

2. Następnie pojawia się okno informacji o prawach autorskich oraz licencji dotyczących programu mIRC.

Jeżeli zgadzamy się z warunkami licencji wybieramy przycisk Yes.

3. Kolejne okno programu instalacyjnego pozwala nam wybrać katalog, w którym zostanie zainstalowany nasz klient mIRC (sekcja Destination folder). W celu wybrania innego katalogu niż domyślnie ustawiony c:\mIRC, należy kliknąć na przycisk Browse, a następnie wskazać katalog docelowy, w którym zostanie zainstalowany nasz program.

Można również ustawić opcje dla instalacji:

  • Make Backups of any existing mIRC files - zachowuje kopie poprzednich wersji programu.

  • Keep your existing mIRC settings and ini files - zachowuje ustawienia konfiguracji z poprzedniej wersji programu.

  • Create mIRC Shortcut icon - tworzy skrót do programu.

Jeżeli ustawiliśmy już nasz katalogo dla mIRC'a oraz opisane powyżej opcje wybieramy przycisk Install. Rozpoczyna się proces instalowania plików na dysku.

4. Po skopiowaniu plików na dysk, program instalacyjny otwiera okno ze wskazaniem do katalogu C:\WINDOWS\Menu Start\Programy\mIRC, gdzie znajdują się skróty do naszego zainstalowanego klienta IRC oraz okno informujące o zakończeniu instalacji, jak również o możliwości uruchomienia mIRC'a, połączeniu z internetem i rozpoczęciu pogadanki.

Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem programu mIRC możesz zaznaczyć opcję Read mIRC Help file, w celu otwarcia krótkiego pliku pomocy zawierającego ogólne informacje na temat irca (w języku angielskim). Możesz również zaznaczyć opcję Lunch mIRC, aby program został uruchomiony automatycznie zaraz po zamknięciu okna przyciskiem Finish, który kończy proces intalacji naszego programu mIRC

Strona główna


Created by Gescape ©2001